ขอแสดงความยินดี สำหรับแชมป์ และรองทั้ง 5 อันดับ ของ Thailand National Coffee Roasting Championship 2020
การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championship เป็นการแข่งขันกาแฟระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การแข่งขันจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความเป็นเลิศในวงการกาแฟไทย และพัฒนาอาชีพบาริสต้า การแข่งขันดังกล่าวดึงดูดผู้ชม ทั่วประเทศ และบาริสต้า

การแข่งขัน Thailand National Coffee Roasting Championships 2020 เป็นการแข่งทักษะการคั่วกาแฟ โดยจะจัดการแข่งคั่วกาแฟออกเป็นดังนี้

1.แข่งคั่วกาแฟ Single (ใช้สารกาแฟ 1 แหล่ง)
2.แข่งคั่วกาแฟ Blend เป็นการใช้สารกาแฟ 3 แหล่ง มาคั่วแข่ง อาจจะเบลนก่อนคั่ว หรือคั่วเสร็จแล้วค่อยนำมาเบลน ก็ได้ แล้วแต่ผู้เข้าแข่นขันจะเลือก
3. การคัดสาร ( green grading) เป็นการคัดขนาดของตัวสาร และ Defect

ผู้ที่คั่วกาแฟทั้ง 2 แบบ ออกมาแล้ว กรรมการชิม ด้วยวิธีการ Cupping มีคะแนนรวมของรสชาติออกมาดีที่สุด และรวมคะแนนจากการคัดสาร ออกมาได้คะแนนสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะ

ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมแข่ง World Coffee Roasting Championship 2020 ณ ประเทศโปแลนด์

ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน 2563 ที่ World of Coffee วอร์ซอ 2020 คาดว่าจะนำผู้ชนะเลิศระดับชาติทั้ง 85 คนจากทั่วโลกมารวมกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก

Competitors

 • นาง สุนทรี ไชยสมบัติ
  Miss. Suntaree Chaisombat

  ชื่อร้าน/บริท NYX Coffee Roasters

  email

 • นาง ณัฐชา ศรีบุญเรือง
  Miss. Natcha Sriboonrueng

  ชื่อร้าน/บริท The Summer House

  email

 • นาง ประวีณ์นุช มุสิกะพุกก์
  Miss. Prawinuch Musikapook

  ชื่อร้าน/บริท K2&UCC

  email prawinuch@k2.co.th

 • นาง เรืองรินลดา พิศาลบรรเจิดกุล
  Miss. RueangLinlada Pisanbunjerdkul

  ชื่อร้าน/บริท

  email RueangLinlada@gmail.com

 • นาย กฤษฎา วิรุณปักษี
  Mr. Krisada Werunpaksee

  ชื่อร้าน/บริท Piccolo Specialty Coffee Roaster

  email krisadawerun@gmail.com

 • นาย โกเมท เพ็ชรราม.
  Mr. Komet Pechram

  ชื่อร้าน/บริท

  email Pechram@gmail.com

 • นาย จิรศักดิ์ สุทธาดล
  Mr. Jirasak Sutthadol

  ชื่อร้าน/บริท บจก.สันติพาณิชย์ กรุ๊ป

  email jirasak.sutthadol@gmail.com

 • นาย เจษฎา อิทธิธนากร
  Mr. Jessada Itthithanakorn

  ชื่อร้าน/บริท Mills

  email everythingchn@gmail.com

 • นาย ชาคริส กาญจนพิศาล
  Mr. Chachris Kanjanapisal

  ชื่อร้าน/บริท

  email

 • นาย โชติวัน เรืองสินทรัพย์
  Mr. Chotiwat Ruengsinsup

  ชื่อร้าน/บริท

  email legias000@gmail.com

 • นาย ณัฐ ฮวดสุนทร
  Mr. Nat Huadsoontorn

  ชื่อร้าน/บริท Tobo' Coffee & Roaster

  email nathuadsoontorn@gmail.com

 • นาย ณัฐนอัศม์ ศุภกิตติ์ธนาภา
  Mr. Natnaaus Supakittanapar

  ชื่อร้าน/บริท

  email akefatman@gmail.com

 • นาย ณัฐพล คำรินทร์
  Mr. Nattapon Khamrin

  ชื่อร้าน/บริท LIFE roaster

  email liferoaster@hotmail.com

 • นาย ธนากร ท้วมเสงี่ยม
  Mr. Thanakorn Tuamsahge

  ชื่อร้าน/บริท

  email

 • นาย ธันยพงศ์ สุวรรณโชติ
  Mr. Thunyapong Suwannachot

  ชื่อร้าน/บริท

  email pong245@hotmail.com​

 • นาย นพดล ทินรัตน์วรกุล
  Mr. Nopadol Thinnaratworakul

  ชื่อร้าน/บริท Acaba Coffee

  email nopadol_th@hotmail.com

 • นาย นฤพนธ์ วุฒิภาพภิญโญ
  Mr. Naruepon Wuttipappinyo

  ชื่อร้าน/บริท Facotory Coffee

  email

 • นาย ปริญญา ญาณพิสิฐกุล
  Mr. Parinya Yanpisitkul

  ชื่อร้าน/บริท RUSH COFFEE

  email

 • นาย ปวริศร์ โดรณ
  Mr. Pavaris Doron

  ชื่อร้าน/บริท

  email teama.tati@gmail.com

 • นาย ปัญญา อัมพวานันท์
  Mr. Panya Ampavanun

  ชื่อร้าน/บริท โรงคั่วกาแฟปัญญาพาณิชย์

  email Panyaroasters@gmail.com

 • นาย พงษ์พศุตม์ เทพสถิตศิลป์
  Mr. Phongpasut Thepstitsilp

  ชื่อร้าน/บริท สันติคอฟฟี่โรสเตอร์

  email unsai3499@gmail.com

 • นาย พรประสิทธิ์ ไพศาลสินสกุล
  Mr. Pornprasit Paisansinsakul

  ชื่อร้าน/บริท

  email tamtok-7@hotmail.com

 • นาย พาทิศ วรวัฒน์
  Mr. Phathit Voravath

  ชื่อร้าน/บริท Sum By Dee Co., Ltd.

  email Phathit.v@gmail.com

 • นาย พีร์นิธิ อัครกิจไพศาล
  Mr. Peenithi Akarakitpaisan

  ชื่อร้าน/บริท

  email proudcoffeeroaster@gmail.com

 • นาย ภูเบศร์ เสียงก้อง
  Mr. Phubech Siangkong

  ชื่อร้าน/บริท

  email phubech_32@hotmail.com

 • นาย วรงค์ ชลานุชพงศ์
  Mr. Warong Chalanuchpong

  ชื่อร้าน/บริท นานาคอฟฟี่โรสเตอร์ส

  email Nanakoff@hotmail.com

 • นาย วิโรจน์ พิทักษ์สาริน
  Mr. Viroj Pitaksarin

  ชื่อร้าน/บริท HALO KOFFEE

  email

 • นาย สิทธิพงษ์ ยงศิริ
  Mr. Sittipong Yongsiri

  ชื่อร้าน/บริท ROSETTA Pad Riew

  email Rosetta8riew@gmail.com

 • นาย สุรเวช น้ำหอม
  Mr. Surawej Numhom

  ชื่อร้าน/บริท

  email mackthailand@gmail.com

 • นาย อธิปต์พง ตั้งศุภธวัช
  Mr. Atippong Tangsupatawat

  ชื่อร้าน/บริท CRAFT COFFEE ROASTER

  email fscitrp@ku.ac.th

 • นาย อนันตชัย ลิ้มสกุล
  Mr. Ananthachai Limsakul

  ชื่อร้าน/บริท nap's coffee & roaster

  email live-music01@hotmail.com

 • นาย อรพินท์ บุญประคอง
  Mr. Orapin Bunprakong

  ชื่อร้าน/บริท

  email

 • นาย อรรถสิทธิ์ เกษมถิรกุล
  Mr. Attasit Kasemthirakun

  ชื่อร้าน/บริท

  email mongkolcoffee@outlook.com

 • นาย อิทธิพัฒน์ กล่อมเกลี้ยง
  Mr. Ittipat Klomkliang

  ชื่อร้าน/บริท campus coffee roaster

  email golfitti@gmail.com

 • นาย เดชาธร ภัชรวัฒนาสกุล
  Mr. Dechathon Phatcharawatthanasakun

  ชื่อร้าน/บริท Just Follow The Goat

  email coffeemind99@gmail.com

THAILAND COFFEE

EVENTS 2020

27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

BITEC Bangna

EH 106


Main Sponsors By

Support Product By