Thailand National siphonist Championship (TNSC) 2018

*เนื่องจากปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์เพลง ทำให้เสียงในคลิปบางช่วงถูกตัดออก ขออภัยในความไม่สะดวก